Independent Living Institute www.independentliving.org


Kommentarer av Justin Dart

från Independent Living World Summit, Washington, D.C., 1999Jag är här för att gratulera er. Jag har kommit hit för att tala om att jag älskar er. Jag är här för att utropa "Revolution nu", under ledning av Independent Living.

Jag gratulerar Lex Frieden, Judy Heumann, Becky Ogle och alla de som stött och organiserat detta historiska möte. Jag gratulerar alla som samlats här idag för att utföra ett humanismens verk.

Jag gratulerar er för att ni skapat den historiska Washington Deklarationen.

Jag är hedrad att vara här med så många kända Independent Living pionjärer: Judy, Lex, Becky, Joshua Malinga, Henry Enns, Adolf Ratzka, Kalle Konkkolla, Ottmar Miles-Paul...stora pionjärer. Susan Sygall, Yerker Andersson, Debbie Kaplan, Shoji Nakanishi, Keiko Higuchi, Rosangela Berman-Bieler och så många andra stora pionjärer.

Ni har uträttat mirakel för miljoner människor som jag.

Rörelsen för personer med funktionsnedsättning, mänskligheten, står inför ett historiskt vägskäl. Vi människor har kunskapen, produktiviteten och tekniken att skapa liv med kvalitet för alla människor i det 21:a århundradet. Samtidigt utmanas vi av mäktiga poilitiska och psykologiska makter som hotar den demokrati som vi lever i och drömmer i.

Trots världsrekord i tillväxt och rikedom finns fortfarande fattigdom och orättvisor. Hundramiljontals människor saknar mat, tak över huvudet, utbildning och sjukvård. Trots historiska segrar för vår rörelse världen över är fortfarande personer med funktionsnedsättning, särskilt i "utvecklingsländer" de mest förtryckta bland de förtryckta.

Mäktiga demagoger vill ta oss tillbaka till den tid då makten och privilegierna tillhörde ett fåtal.

Det nuvarande framgångsrika systemet med marknadsdemokrati visar upp sina begränsningar. Världen behöver en vision som inkluderar oss alla. Vi har den visionen.

Nu är det dags att ge världen de värden som omfattas av Washington Deklarationen. Nu är det dags för en revolution som stärker (empowers) alla.

En revolution som etablerar en kultur som koncentrerar alla makter inom vetenskap och marknadsdemokratin till individers frigörelse - med eller utan funktionsnedsättning - att uppnå sina fulla potential.

Vi måste förändra den värdeskala som säger att vinna är att roffa åt sig prestigefyllda symboler som gör att en person känner sig förmer gentemot sin nästa. Att vinna är att uppnå sitt fulla potential och skapa ett liv fyllt med kvalitet och värdighet. Livet är inte et sällskapsspel som kräver förlorare.

Låt oss deklarera det 21:a århundradet som allas seger.

Kan vi leda en revolution? Ni har makten. Det finns personer i det här rummet som besitter samma potential som en Gandhi, en Mandela, en Jeffersson eller en King.

Kasta er in i politiken som om det gällde era liv. För det gör det och livet för miljarder människor i det kommande århundradet.

Kollegor, jag är världens lyckligaste man för jag tillhör världens bästa rörelse med världens bästa människor. För tjugo månader sedan sade läkarna att mitt hjärta bara skulle orka några dagar till. Skönheten i att få arbeta med er håller mig vid liv.

Jag älskar er verkligen.

Låt oss omfamna varandra och stödja varandra för att skapa en värld där alla segrar.

Summit innehåll