Independent Living Institute www.independentliving.org


Ledare för handikapprörelsen från 50 länder
träffades i Washington, D.C., 1999

från Independent Living World SummitRunt 125 ledande representanter för Indpendent Livingrörelsen, träffades i Washington, DC, 21-25 september för att formulera nya strategier inför det 21:a århundradet. Delegaterna som representerade 50 olika länder från samtliga kontinenter hade bjudits in på grund av deras enastående arbete med att förbättra livet för personer med funktionsnedsättning, vare sig det är i Mozambique, Kanada, Libanon, Storbritannien, Vietnam, Japan, Ryssland, Brasilien, Zimbabwe eller USA.


Vad är Independent Living?

Independent Living rörelsen består av grupper av ledare med funtionsnedsättning världen över, som arbetar för att röja de hinder som konfronterar majoriteten av världens funktionsnedsatta (fysiskt eller psykiskt) dagligen.

Independent Living som utvecklades under 60-talet är en rörelse som utgår från ett medborgerliga rättigheters perspektiv och använder peer support (kamratstöd), kamp för rättigheter och arkitektoniska och lagmässiga förändringar som verktyg för att stärka (empower) människor med funktionsnedsättning.

Rörelsens mål är att förändra statusen för personer med funktionsnedsättning från beroende till självständighet och förändra allmänhetens syn på personer med funktionsnedsättning från personer i behov av välgörenhet till en minoritetsgrupp med rättigheter. Mötet visade på projekt från en rad olika länder där man lyckats genomföra dessa förändringar och på vad personer med funktionsnedsättning bidrar med i fråga om samhällets sociala, ekonomiska och politiska utveckling.


Syftet med mötet

Judy Heumann, MPH, Assistant Secretary of the U.S Department of Education, och mötets ordförande, formulerade mötets syfte som följer: "Detta är första gången som ledare för handikapprörelsen från hela världen har möjlighet att utvärdera vad rörelsen har åstadkommit de senaste 30 åren och viktigast av allt tillfälle att utveckla ett samarbete som kommer att förbättra livet för personer med funktionsnedsättning i framtiden."

Assistant Secretary Heumann underströk också att det mellan olika länder och regioner finns kulturella skillnader vad gäller Independent Livings förverkligande och att mötet skulle ge en möjlighet för rörelsens representanter att mer noggrant jämföra attityder och tillvägagångssätt. I vissa länder är till exempel huvudmålet för rörelsen rätten till arbete medan andra länder anser den viktigaste frågan vara upprättandet av Independent Living center för peer support (kamratstöd) och utbildning.


Sponsorer

De huvudsakliga sponsorerna av detta initiativ är Utbildningsdepartementet, U.S Agency for International Development och Kommunikations- och Jordbruks departmenten. Programmet togs fram av en internationell kommitté ledd av Lex Frieden från ILRU - the Independnet Living Research Utilization Program, med stöd av Disabled People´s International, Rehabilitation International, World Institute on Disability, InterAmerican Institute on Disability och U.S National Council on Independent Living.

Summit innehåll