Library

Found 782 results
Filters:   [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
B
Breisky, Karen.  1999.  The ABCs of hiring PCAs.
Personal care attendant work pays little, and much of the work is menial - so the search for caring, competent, reliable people is arduous. Karen Breisky refers to her own experiences in offering tips for hiring assistants. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs4/breisky99.html.
Brafman, Daniela.  2008.  Center for Independent Living in Jerusalem.
Bracking, Stuart, Cowan Ross.  1998.  It's MY life - An introduction to Independent Living.
Stuart Bracking and Ross Cowan (Gateshead Council on Disability) offer definitions and examples of the concepts independent living, personal assistance, and disability, comparing the medical and social models. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs4/bracking1.html.
Bracking, Stuart, Cowan Ross.  1988.  Using a home care agency - A question and answer guide for Disabled people.
An introduction to personal assistance for people with disabilities, including definitions and dozens of practical questions with straight-forward answers. Internet publication URLs: www.independentliving.org/docs4/bracking98.html and www.independentliving.org/docs4/bracking98.pdf.
Bonnie, Selina.  2002.  Facilitated Sexual Expression in the Independent Living Movement in Ireland.
In her paper submitted for the Degree of Masters of Arts in Disability Studies at The University of Leeds, Bonnie Selina explores facilitated sexual expression in the Irish Independent Living Movement including how widespread facilitated sexual expression is in the Irish Independent Living movement and the legal and ethical implications of this form of assistance, particularly in the Irish social context. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs6/bonnie200208.html
Bolling, Jamie.  2022.  Independent Living – för ett liv med självbestämmande.
Bolling, Jamie.  2021.  Book review - Vying for a choice: Gordana Rajkov - A Life Story.
Bolling, Jamie.  2022.  UNHCR/ILI cooperation fall 2021. PDF icon Five workshops report, UNHCR/ILI cooperation fall 2021 (645.63 KB)
Bollard, Joe.  2003.  "ENIL’s Strasbourg Freedom Drive 2003." Radioprogram.
Bollard, Joe. 2003-09. "ENIL’s Strasbourg Freedom Drive 2003." .Listen-MP3 (30:28 minuter, 28,6 MB), listen-RealAudio, download-RealAudio (4.6 MB). Internet publication URLs: www.independentliving.org/radio/bollard200309.mp3, www.independentliving.org/radio/bollard200309.ram, www.independentliving.org/radio/bollard200309.rm, www.independentliving.org/radio/bollard200309.pdf, www.independentliving.org/radio/bollard200309sv.html, och www.independentliving.org/radio/bollard200309.html In September 2003, ninety assistance users from ENIL, the European Independent Living Movement, converged on the European Parliament in Strasbourg to present their key demands (see http://www.enil.eu.com/sfd/8demands.htm) for the inclusion of people, who need personal assistance, in mainstream society. Joe Bollard, the producer, is from Dublin, and is blind.
Bollard, Joe.  2003.  Inget om oss utan oss!.
Bollard, Joe. 2003-09. "ENIL:s Strasbourg Freedom Drive 2003". Lyssna-MP3-engelska (30:28 minuter, 28,6 MB), lyssna-RealAudio-engelska, download-RealAudio-engelska (4.6 MB). Internet publication URLs: www.independentliving.org/radio/bollard200309.mp3, www.independentliving.org/radio/bollard200309.ram, www.independentliving.org/radio/bollard200309.rm, www.independentliving.org/radio/bollard200309.pdf, www.independentliving.org/radio/bollard200309sv.html, och www.independentliving.org/radio/bollard200309.html I september 2003 samlades nittio assistansbrukare från ENIL, det europeiska nätverket för Independent Living, i Strasbourg och marscherade till Europaparlamentets byggnad för att presentera sina viktigaste krav (se http://www.enil.eu.com/sfd/8demands.htm) för att personer som behöver personlig assistans ska kunna delta på lika villkor i samhället. Producent är den synskadade Joe Bollard från Dublin. Original titel "Nothing about us without us!" Översättning av Eva Linderoth.
Blomkvist, Henry.  1993.  "STIL:s roll i Nacka kommuns kundvalssystem." I: Institutet för Independent Living. 1993. "Hemtjänst i omdaning - möjligheter och decentraliseringens och privatiseringens tid, dokumentation av STIL-hearing Stockholm 1993.".
Internet publication URL: www.independentliving.org/blomqvist1997 and www.independentliving.org/docs3/stil1993.html#7 (In Swedish.)
Bhandari, Avinash.  1992.  Introducing access legislation for architects and planners in Mauritius.
Avinash Bhandari, of the Ministry of Works in Mauritius, describes features to be included in the construction of buildings in order to ensure accessibility and safety for as broad a segment of the population as possible. He outlines the current state of accessibility in Mauritius and how it could be improved. Internet publication URL: www.independentliving.org/cib/cibharare2.html.
Berrol, Sheldon.  1979.  "The Role of the Able-Bodied Professional.".
Sheldon Berrol notes that the success of the independent living movement, in contrast to a rehabilitation or medical approach to disability, is due to the creation and nurturing of the movement by the disabled community. The role of the able bodied professional working with disabled people is to provide services, be active advocates, share skills, and provide training while allowing the direction of the Independent Living Program to come from within the disabled community. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs1/berrol.html.
Bernt, Malin.  2008.  Germany – means-tested personal assistance.
Bernt, Malin.  2008.  Flanders, Belgium - long queue for personal assistance.
Bergström, Hans.  2004.  "Mentalsjukhusen ska förpassas till historiens skräpkammare" - ett radioprogram om Riksförbundet för Social och Mental Hälsa och avvecklingen av de psykiatriska institutionerna.
Under sextiotalet organiserar sig psykiatrins patienter i det som ska bli RSMH. Samtidigt pågick processen med att stänga de stora psykiska institutionerna i Sverige. I det här programmet möter vi tre överlevare med erfarenhet av psykiatrin och kamratstödet i föreningen. Lyssna-MP3 (29:38 minuter, 27,8 MB), lyssna-RealAudio, download-RealAudio (13,9 MB). Programmet i text. Deltagare: Hans Bergström, Jan-Olof Forsén och Ola Persson. Intervjuer och research gjordes av Hans Bergström. Samtalspartner var Wenche Willumsen.
Bergström, Hans.  2004.  "Sundby mentalsjukhus – helt slutet från samhället utanför" - ett radioprogram om hur det var att bli intagen för mentalvård på 1980-talet i Sverige.
Vård av personer med psykiska funktionsnedsättningar i Sverige handlar om institutionernas historia. Sinnessjuk, mentalsjuk, psykiskt störd är vad personer kallats under åren. Sinnessjukhus, mentalsjukhus, psykiatriska kliniker är namnet på institutionerna. Namnet på personerna är kopplat till namnet på byggnaden där de vårdats. Så blir invånarna avpersonifierade, objekt istället för individer med personlighet. I det här programmet får vi en inblick i vad det innebar att tas in på Sundby mentalsjukhus i början av 1980-talet. Lyssna-MP3 (29:28 minuter, 27,6 MB), lyssna-RealAudio, download-RealAudio (13,7 MB). Programmet i text. Deltagare: Ola Persson. Research och intervju: Hans Bergström.
Berggren, Henrik.  2008.  IL 25 år dokumentation - Henrik Berggren.
Berg, Susanne.  2004.  "Ge oss makt inte medlidande" är ett radioprogram om STIL och kampen för personlig assistans.
Stockholmskooperativet för Independent Living är resultatet av ett litet antal individers kamp för personlig assistans i mitten på nittonhundraåttiotalet. Personlig assistans är, i motsats till hemtjänst eller boendeservice, en service knuten till den enskilde själv. Den som behöver assistans bestämmer själv vem som ska assisterar med vad; när det ska göras och hur. Lyssna-MP3 (28:21 minuter, 26,6 MB). Programmet i text. Deltagare: Adolf Ratzka, Helena Karnström, Bengt Elmén.
Berg, Susanne.  2010.  Remissvar på utredningen Bortom fagert tal – om bristande tillgänglighet som diskriminering (Ds 2010:20)..
Berg, Susanne.  2012.  Besök av Bizchut - Organisationen för Mänskliga Rättigheter till Personer med Funktionshinder i Israel.
Berg, Susanne.  2013.  Rapport från förstudien - Lagen som Verktyg. PDF icon Rapport-forstudie-AA-LSVerktyg.pdf (69.19 KB)
Berg, Susanne, Jahanmahan Farhad.  2004.  ”Partnerskap – det är snyggt, men svårt” är ett radioprogram om möjligheter och svårigheter i biståndsarbete.
Sverige ger mindre än en procent av bruttonationalprodukten i internationellt bistånd. En del av detta kanaliseras genom den svenska folkrörelsen. Aktiva handikapporganisationer bedriver biståndsprojekt via SHIA, Svenska Handikapporganisationers Internationella Biståndsförening. Lyssna-MP3 (28:57, 27,2 MB). Programmet i text. Deltagare: Malin Ekman Aldén, Stefan Sundquist, Annika Åkerberg. Internet publication URLs: www.independentliving.org/radio/bistand2003.mp3 och www.independentliving.org/radio/bistand2003.html.
Berg, Susanne.  2003.  The Craving of the Benevolent.
Berg, Susanne.  2004.  "Motstånd – en plikt"! Ett radioprogram om politiskt motstånd och civil olydnad.
Unga med funktionshinder söker sig i dag mot radikalare rörelser. Direktaktioner är det politiska verktyg de väljer och man kan konstatera att de radikala grupperingarna utanför handikappfrågornas område och de inom rörelsen följs åt till form och innehåll. Kanske kan det ses som en reaktion mot den organiserade politiken; mot dennas oförmåga att möta problemställningar och krav från olika grupper. Utomparlamentarism och civil olydnad är det som gäller. Lyssna-MP3 (26 minuter, 24,4 MB). Programmet i text. Deltagare: Sari Nykvist, Finn Hellman, Jonas Franksson, Fredrik Larsson.
Berg, Susanne.  2011.  Ett år sedan Anti-Apartheidpriset i Sverige 2010 delades ut - fortfarande inget diskrimineringsförbud..
Berg, Susanne.  2003.  Personal Assistance in Sweden.
From the perspective of a personal assistance user, the author describes the background and development of the legislation in Sweden dealing with personal assistance through direct payment. The power issues surrounding establishment of the Stockholm Independent Living Cooperative (STIL) are also addressed. Plenary presentation at: Personal Assistance in Practice - A Conference Organised by the Swiss Association for Social Policy (Persönliche Assistenz in der Praxis - Eine Informationstagung der Schweizerischen Vereinigung für Sozialpolitik), Hotel Bern, Bern, Switzerland, 2003-05-20. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs6/berg20030520.html
Berg, Susanne.  2012.  Transkription och översättning av seminarium med Bizchut. Seminarim i Lagen som Verktyg 2012-01-25.
Berg, Susanne, Jahanmahan Farhad.  2004.  ”Att göra väl eller välgörenhetsskrammel”. 2004-04, är ett radioprogram om insamlingars vara eller inte vara. Vem gagnar de egentligen?
1997 startar insamlingarna till kronprinsessan Viktorias fond. De donerade pengarna ska gå till att ge funktionshindrade en meningsfull fritid. Fonden blir droppen som får bägaren att rinna över för Förbundet Unga Rörelsehindrade och något år senare startar de själva Stackars Viktoria-fonden i ett motdrag. Välgörenhet är av ondo anser de. Men inom handikapprörelsen finns också andra åsikter. Lyssna-MP3 (27 minuter, 25,3 MB). Programmet i text. Deltagare: Jonas Franksson, Agneta Mbyamba, Veronica Svensk. Internet publication URLs: www.independentliving.org/radio/insamlingar2002.mp3 och www.independentliving.org/radio/insamlingar2002.html.
Berg, Susanne, Neveling Sybille.  2004.  "Jag var väldigt röd och aktiv på den tiden" - ett radioprogram om det vänsterradikala sextiotalet och gruppen Anti-Handikapp.
Under det röda sextiotalet ifrågasattes samhällets uppbyggnad, orättvisor diskuterades i vänsterbelysning och en våg av aktiviteter intog det offentliga rummet. Personer med funktionshinder blev också radikala. I Lund bildades aktionsgruppen Anti-Handikapp. Påverkan skedde ofta genom musik, teater, debatter. Musiken i det här programmet har vi fått från Teuta Sederstedt. Den kommer från en Demo-kassett med Rullbandet. Lyssna-MP3 (32:22 minuter, 30,4 MB), lyssna-RealAudio, download-RealAudio (15,5 MB). Programmet i text. Deltagare: Teuta Sederstedt, Ulla Brandén, Vilhelm Ekensteen och Adolf Ratzka. Intervjuer och research: Sybille Neveling och Susanne Berg. Musiken spelades av Rullbandet. Internet publication URLs: www.independentliving.org/radio/radikalitet-antihandikapp1960-1970.mp3, www.independentliving.org/radio/radikalitet-antihandikapp1960-1970.ram, www.independentliving.org/radio/radikalitet-antihandikapp1960-1970.rm och www.independentliving.org/radio/radikalitet-antihandikapp1960-1970.html.
Berg, Susanne.  2005.  Ensam kan jag bo". Jag kan inte det - bo ihopa - är ett radioprogram om fyra män som köpte det gamla kvarnhuset på Kaptensgatan i Råå och flyttade ut från gruppbostaden.
I början av 1993 köpte fyra män med begåvningshandikapp ett eget hem i en av Helsingborgs förorter. Huset köptes på öppna marknaden, byggdes om och inreddes gemensamt. Det var det första steget ut från ett kollektivt boende för killarna. I dag lever de som egna individer med personlig assistans. Det här är berättelsen om hur det gick till. Lyssna-MP3 (29:56 minuter, 28,1 MB), lyssna-RealAudio, download-RealAudio (14.3 MB). Programmet i text. Deltagare: Per Claésson, Lars Lindström, Martin Linnander, Lars Hempel och assistenter, samt Kent och Patricia Ericsson. Internet publication URLs: www.independentliving.org/radio/ensam-kan-jag-bo.mp3, www.independentliving.org/radio/ensam-kan-jag-bo.ram, www.independentliving.org/radio/ensam-kan-jag-bo.rm och www.independentliving.org/radio/ensam-kan-jag-bo.html.
Berg, Susanne, Jahanmahan Farhad.  2004.  "Tillgänglighet! Nu!" - ett radioprogram om Marschen för tillgänglighet och personer med funktionshinders kamp mot diskriminering.
Den tjugoförsta augusti 2004 marscherar personer med funktionshinder för andra året i rad genom centrala Stockholm. Från Wennergren Center marscherar de genom Stockholm, fram till Mynttorget och Riksdagen. Kravet är lagstiftning som förbjuder diskriminering genom otillgänglighet. "Tillgänglighet! Nu!" - ett program om Marschen för tillgänglighet och personer med funktionshinders kamp mot diskriminering. 2004. Lyssna-MP3 (26:35 minuter, 24,9 MB), lyssna-RealAudio, download-RealAudio (8,75 MB). Programmet i text. Deltagare: Marschdeltagare och arrangörer. Musik: Joel Granström och Synliga. Intervjuer och resesearch: Farhad Jahanmahan och Susanne Berg. Internet publication URLs: www.independentliving.org/radio/marschenfortillganglighet2004.mp3, www.independentliving.org/radio/marschenfortillganglighet2004.ram, www.independentliving.org/radio/marschenfortillganglighet2004.rm och www.independentliving.org/radio/marschenfortillganglighet2004.html.
Berg, Susanne.  2004.  "Det finns hem för sådana där" är ett radioprogram om vanföreanstalterna, skolhem för barn med rörelsehinder.
Barn och unga med funktionshinder hade inte rätt att gå i den ordinarie kommunala skolan. Särskilda skolhem, institutioner var alternativet. Genom en lagändring 1962 – 120 år efter allmän skolplikt infördes i Sverige - blev kommunerna tvungna att erbjuda skolgång på hemorten för rörelsehindrade elever. Programmet följer tre kvinnor med rörelsehinder från 30- till 60-talet. Lyssna-MP3 (30:43 minuter, 28,8 MB), lyssna-RealAudio, download-RealAudio (9,9 MB). Programmet i text. Deltagare: Siv Eriksson, Karin Westlund och Wenche Willumsen.
Berg, Susanne, Jahanmahan Farhad.  2004.  ”Vad sysslar du med?” är ett radioprogram om arbetsmarknaden för unga med funktionshinder och lagen om förbud mot diskriminering i arbetslivet
Vad man sysslar med, vilket arbete man har är av mycket stor betydelse i vårt samhälle. Arbetet är en stor del av den personliga identiteten; en del som inte enbart har betydelse för individens ekonomiska situation men också för hur sociala relationer inleds, formas och utvecklas. Tillgången till arbetsmarknaden är alltså en nyckelfråga för svenskarna. Vi fokuserar i det här programmet på ungdomar med funktionshinder och hur deras entré i arbetslivet ser ut. Lyssna-MP3 (26:57 minuter, 25,3 MB), lyssna-RealAudio, download-RealAudio (8,9 MB). Programmet i text. Deltagare:Pontus Degsell, Fredrik Larsson, Torbjörn Andersson (Handikappombudsmannen), Christina Järnstedt (LO) och Hanna Sejlitz. Intervjuer och research: Farhad Jahanmahan och Susanne Berg.
Berg, Susanne.  2002.  I think I finally made the grade, I've become world's worst on empathy, by Susnnne Berg, June 2002.
Belli, Raffaello.  1998.  Personal Assistance Legislation in Italy.
Raffaello Belli reports on various pieces of Italian legislation applying to payment of personal assistance for people with disabilites. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs1/belli1998.html.
Belli, Raffaello.  2003.  Independent Living and some Italian Experiences.
Raffaello Belli presents an overview of the history of and current situation for people with disabilities in the various geographical areas in Italy with regard to the Independent Living movement and the availability of resources for Independent Living including direct payments. Presented at the European Network on Independent Living (ENIL) conference in Southampton, England, 7-9 March 2003. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs6/belli200303.html.
Beatty, Philip, Adams Martha, O´Day Bonnier.  1998.  Virginia's Consumer-Directed Personal Assistance Services Program: A History and Evaluation.
Beatty, Philip, Adams Martha, O´Day Bonnier.  1998.  Virginia brukarstyrda personliga assistansprogram: En historik och utvärdering.
Bayha, Betsy.  1999.  Media's crippling coverage misses real story of disability experience.
Why do the media continually use the same ill-fitting and inaccurate phrases such as "wheelchair-bound," "afflicted" and "special needs," that the disability community rejected long ago? Internet publication URL: www.independentliving.org/docs1/bayha1999.html.
Batavia, Andrew I.  1998.  Utsikter för ett Nationellt Personlig program för personlig assistans: att öka valmöjligheter för personer med funktionsnedsättning.
Andrew Batavia är Associate Professor vid School of Policy and Management, College of Urban and Public Affairs, Florida International University, North Miami, Florida. Artikeln, Prospects for a National Personal Assistance Services Program: Enhancing Choice for People with Disabilities, är tidigare publicerad i American Rehabilitation Volym 24, nummer 4 Vintern 1998 Personal Assistance Services del 2 av 2. American Rehabilitation är Rehabilitation Services Adminsitrations (RSA) officiella organ. Adress: 330 C Street S.W Washington D.C. 20202-2531. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs6/batavia1998sv.html.
Batavia, Andrew I.  1998.  Prospects for a National Personal Assistance Services Program: Enhancing Choice for People With Disabilities.
Mr. Batavia is Associate Professor, School of Policy and Management, College of Urban and Public Affairs, Florida International University, North Miami, Florida. The article was published in American Rehabilitation, Volume 24, Number 4, Winter 1998, Personal Assistance Services Part 2 of 2. American Rehabilitation is the official publication of the Rehabilitation Services Administration (RSA) 330 C Street S.W. Washington D.C. 20202-2531. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs6/batavia1998.html.
Batavia, Drew, Gallagher Hugh Gregory.  1999.  Gallagher and Batavia on Physician-assisted Suicide - An Open Letter to People with Disabilities.
Hugh Gallagher and Drew Batavia clarify their position on physician-assisted suicide and people with disabilities, including a declaration of disability rights. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs1/gallbat.html.
Bartz, Elke.  1998.  Zur Lage der Assistenznehmer in Deutschland.
Internet publication URL: www.independentliving.org/docs1/bartz199802.html.
Barnes, Colin.  2001.  Rethinking Care From the Perspective of Disabled People.
Conference Report and Recommendations (Draft). World Health Organization Disability and Rehabilitation Team. In this report to the United Nations World Health Organization, Professor Barnes, from the Centre for Disability Studies, University of Leeds, England, recommends that member nations adopt a holistic approach that includes the introduction of policies to eliminate poverty and secure equal access to all community based services and facilities. These include medical services, education, employment, housing, transport, public amenities etc. The responsibility of national governments for introducing and financing these developments is also addressed. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs6/barnes200106.pdf (PDF, 112 KB).
PDF icon barnes200106.pdf (111.34 KB)
Barnes, Colin.  1998.  Discrimination and the law - the British Experience.
In his presentation at the seminar organized by Independent Living Sweden, Stockholm, and and the Office of the Disability Ombudsman, Professor Colin Barnes of the Disability Research Unit in Leeds, UK, describes the Disability Discrimination Act enacted in 1995 in the UK, why and how the Act came into being, and why the Act is a mistake. He notes that the result of policies in general has been to create dependence for disabled people instead of independence which is what disabled people want and have a right to. Conference on Legislation for Human Rights Stockholm, Sweden, 1998-08-24. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs1/hr6.html.
Barnes, Colin.  1998.  Presentation at the Seminar on Human Rights for Persons with Disabilities from a North and South Perspective Stockholm, Sweden, 1998-08-23.
In his presentation at the seminar organized by Independent Living Sweden, Stockholm, Professor Colin Barnes of the Disability Research Unit in Leeds, UK, discusses rights and conditions for disabled persons in the UK and developed countries as compared to those in developing countries. He raises questions concerning the efficacy of legislation, the concept of rights, disability as one of many forms of social oppression, how developed countries’ economic policies are responsible for disability in developing countries, the role of organizations in improving conditions for disabled people, and the importance of the right to life. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs1/stlm19980823g.html.
Barnes, Colin.  2003.  Independent Living, Politics and Implications.
Published in the English version of: Alonso, J. Vidal Garcia. 2003. "El Movimiento de Vida Independiente, Experiencias Internacionales." ("The Independent Living Movement: International Experiences.") Internet publication URL: www.independentliving.org/docs6/alonso2003.pdf (In Spanish, PDF, 1.46 MB). Parts of the book available in English. Colin Barnes is Professor of Disability Studies and Director of the Centre for Disability Studies in the Department of Sociology and Social Policy at the University of Leeds, England. In this chapter of the book he gives a concise explanation of orthodox thinking on disability and an a different perspective developed by disabled people themselves. He then examines the concept of independent living and its impact on policy development.
Barnes, Colin.  2003.  Disability, the organization of work, and the need for change.
Professor Barnes, from the Centre for Disability Studies, University of Leeds, England points out that, "regardless of their role within the 'conventional' labour market, disabled people are both producers and consumers of a vast array of services upon which many non-disabled people depend; they are, therefore, a fundamental component within this equation." Internet publication URL: www.independentliving.org/docs6/barnes20030306.html
Barnes, Colin.  2003.  Rehabilitation for Disabled People: a ‘sick’ joke?
Professor Barnes, from the Centre for Disability Studies, University of Leeds, England argues that the relationship between disability and rehabilitation is best explained in terms of three distinct but related definitions of disability: the orthodox ‘individualistic’ medical definition, the more liberal ‘inter-relational’ account, and the ‘radical‘ socio/political interpretation commonly referred to as the ‘social model of disability’. He concludes with a brief focus on alternative strategies generated by disabled people and their organisations. Internet publication URL: http://www.independentliving.org/docs6/barnes2003a.html
Barnes, Colin.  2007.  'Direct Payments' for Personal Assistants for Disabled People: a key to independent living?
Background notes to a verbal presentation at the Centre for Independent Living, Dublin, Conference 'Independent Living 2007,' Croke Park Conference Centre, Dublin 3, Tuesday, June 5th 2007. Internet publication URL: http://www.independentliving.org/docs7/barnes20070605.html
Bang, Marian.  1996.  Towards a more helpful society.
Research on assistive devices that make daily tasks easier is seen as a tool for empowering both those with disabilities and their care-givers. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs1/bang1996.html
Baker, Jordan.  2000.  Federal Report Recommends Making Technology Access Easier For People With Disabilities (Australia).
This article recommends strategies for helping the elderly and people with disabilities access new information technologies. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs1/baker200006.html
Bahn, Erik, Bahn Tina.  1991.  Waste disposal in the household - recycling systems for everyone. Arkitekterne Bahn.
This report, by the architects Erik & Tina Bahn, describes a project their architectural firm carried out for the Danish Building Development Board. The project was to develop and test recycling systems for waste disposal in the home which were as user-friendly and usable for as large a group of the population as possible. In: "Report of the Fourth International Expert Seminar on Building Non-Handicapping Environments: Access Legislation and Design Solutions Budapest, Hungary, September 2-4, 1991" (PDF, 480 KB). Internet publication URL: www.independentliving.org/cib/cibbudapest3.html. In Internet publication URLs: www.independentliving.org/cib/cibbudapest1.html and www.independentliving.org/cib/cibbudapest.pdf.
Baha’i International Community.  1998.  Human Rights and Disability. Statement to the fortieth session of the United Nations Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities Agenda item 7: human rights and disability. Geneva, Switzerland, August 1988.
Internet publication URL: www.independentliving.org/docs6/bic199808.html
Badach, Frédérique.  2010.  Foire aux questions L'assistance personnelle en Suède.
Badach, Frédérique.  2010.  L'assistance personnelle en Suède.
A
Atanasova, Gallina.  1991.  Disability in Bulgaria - the necessity of higher social protection during the crisis period and the transition to a market economy.
Gallina Atanassova outlines the effects that half a century of totalitarian socialism has had on the current situation of disabled people in Bulgaria. She describes the work of the Union of Disabled People in Bulgaria, a grass roots organization which advocates for the rights and needs of disabled people in Bulgaria. Third ENIL Seminar, Stockholm, Sweden June 1991. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs2/enilstockholmsem2.html. In: Internet publication URL: www.independentliving.org/docs2/enilstockholmsem1.html.
Association for Persons with Severe Handicaps (TASH) - Disability Advocacy Worldwide.  1997.  Resolution Opposing the Legalization of Physician Assisted Suicide.
In their 1997 resolution opposing the legalization of physician assisted suicide, the Association for Persons with Severe Handicaps (TASH) provides a long list of reasons for their opposition to physician assisted suicide, including the negative aspects of allowing physicians to have such power, the insufficiency of proposed safeguards, and dissatisfaction with the implementation of safeguards in conjunction with euthanasia in the Netherlands. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs6/tash199712.html
A
Aslaksen, Finn, Bergh Steinar, Bringa Olav Rand, Heggem Edel Kristin.  1997.  Universal Design Planning and Design for All.
This report attempts to develop and illustrate the concept of universal design, which opposes, ideologically and politically, all unnecessary and stigmatizing specialized solutions. The principles and definitions of universal design were developed by The Center for Universal Design, USA. The Norwegian State Council on Disability. Internet publication URLs: www.independentliving.org/docs1/nscd1997.html and www.independentliving.org/docs1/nscd1997.pdf (5.26 MB)
Asaka, Junko.  2009.  Disability, women and love.
Junko Asaka speaks candidly about her own experiences of being in love and being a woman with a disability, revealing how she came to terms with her own perceptions of herself. Internet publication URL: www.independentliving.org/toolsforpower/tools25.html
Armeni, Alain.  1991.  Towards general accessibility of the built environment for persons with limited mobility.
In: "Report of the Fourth International Expert Seminar on Building Non-Handicapping Environments: Access Legislation and Design Solutions Budapest, Hungary, September 2-4, 1991" (PDF, 480 KB). Internet publication URL: www.independentliving.org/cib/cibbudapest2.html. In Internet publication URLs: www.independentliving.org/cib/cibbudapest1.html and www.independentliving.org/cib/cibbudapest.pdf
Ansorge, Josef T.  2014.  Global Disability: Reality, Theory, Practice.
The author, a Juris Doctorate student at Yale Law School seeks to show that Global disability needs to be considered in a global justice framework. Medicalizing the issue of disability may occlude the social and political aspects of disability. While the history of political thought and social contract theories are embarrassing in their neglect and treatment of disability, the history of the U.S. Civil Rights struggle offers some interesting parallels.
PDF icon Ansorge_Global_Disability.pdf (575.98 KB)
Annan, Kofi.  1999.  United Nations Secretary General Kofi Annan's Message on the International Day of Disabled Persons.
In his message on the International Day of Disabled Persons, 3 December 1999, Kofi Annan, the Secretary General of the United Nations, spoke about the theme of the day, accessibility, with a reminder that for many people with disabilities, the lack of access to essential services remains a source of discrimination and lost opportunities. Accessibility in the broadest sense of the term is a prerequisite for disabled people to enjoy equal opportunities. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs6/annan1999.html.
Andrich, Renzo.  1999.  EUSTAT Study (Empowering Users Through Assistive Technology), Training Manuals.
EUSTAT, a European project carried out within the EU/Telematics Programme, has published educational material specifically addressed towards end-users of Assistive Technology - people with disabilities. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs1/eustat99.html
Anderson-Pope, Peter.  2013.  "Personligt om assistans" intervju med Adolf Ratzka av Peter Anderson-Pope för Rekryteringsgruppens tidskrift Kick höst 2013.
Anderberg, Peter.  2007.  Assistansutredningens delbetänkande - Hårdare tag mot användare av assistans"!.
Internet publikation URL: www.independentliving.org/docs7/anderberg200710b.html (In Swedish.)
Anderberg, Peter.  2007.  Kort om assistansberedningens delbetänkande med Stefan Pelc, egen arbetsgivare för sina assistenter.
Internet publikation URL: www.independentliving.org/docs7/anderberg200710a.html (In Swedish.)
Alonso, Vidal Garcia J.  2003.  El Movimiento de Vida Independiente, Experiencias Internacionales.
Internet publication URL: www.independentliving.org/docs6/alonso2003.pdf (In Spanish, PDF, 1.46 MB).
Albert, Bill.  1998.  The New Genetics and Disabled People.
The following paper draws heavily on the British Council of Organisations of Disabled People's (BCODP) discussions on the issue of genetics and disabled people. Please note that this paper is NOT BCODP policy but rather a discussion document intended to encourage debate within the movement. For more information on the issue of genetics and disabled people BCODP please refer to the BCODP web site. Internet publication URL: http://www.independentliving.org/docs1/albert1998.html
Ahuja, Suresh C.  1989.  Role of Disabled Persons & Families in the Equalization of Opportunites.
Disabled persons can be converted from tax consumers to tax payers, from beneficiaries to benefactors, given the opportunity for self-development and provided with equal opportunities for education, vocational training and employment. Presented at the International Meeting on Human Resources in the Field of Disability, Tallin, 14-22 August 1989. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs4/ahuja.html.
Agerblad, Annika, Dr. Adolf Ratzka.  1995.  Rätten till föräldraskap.
En konferens arrangerad av Handikappombudsmannen och STIL, med stöd från Allmänna Arvsfonden, Stockholm 28-29 augusti 1995. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs3/ratt95.html (In Swedish.)
Abidi, Javed.  1999.  Vi måste lära oss att hävda oss. Disability Awareness in Action Newsletter, nummer 74, juli 1999.
According to Abidi, Executive Director, National Centre for Promotion of Employment of Disabled, India, with 60-70 million disabled people in India, disability is clearly a social issue, a socio-economic issue, a development issue. Why then is disability not a national issue? Internet publication URL: http://www.independentliving.org/docs1/abidisv.html.
Abidi, Javed.  1999.  We (Disabled People) Must Learn to Exert Ourselves. Disability Awareness in Action Newsletter no. 74, July 1999.
According to Abidi, Executive Director, National Centre for Promotion of Employment of Disabled, India, with 60-70 million disabled people in India, disability is clearly a social issue, a socio-economic issue, a development issue. Why then is disability not a national issue? Internet publication URL: http://www.independentliving.org/docs1/abidi.html.
Abdou, Safaa Issa M.  1992.  Accessible, adaptable low-cost housing in Egypt.
In: "Report of the Fifth International Expert Seminar on Building Non-Handicapping Environments: Access Legislation and Design Solutions, Harare, Zimbabwe, January 16-18, 1992." Internet publication URL: www.independentliving.org/cib/cibharare9.html. In Internet publication URL: www.independentliving.org/cib/cibharare1.html#anchor52685
Abadia, Regine, Sallem Ryadh.  2005.  Hunger Strike for Personal Assistance in France.
Lyssna-MP3-svensk (28:21 minuter, 26,6 MB). Lyssna-MP3-français (29:30 minuter, 27,7 MB). Programmet i text (In English, En français).
Abadia, Regine, Sallem Ryadh.  2005.  L'interview Marcel Nuss.
MP3-français (29:30 minuter, 27,7 MB). Lyssna-MP3-svensk (28:21 minuter, 26,6 MB). Transcript: på svenska, in English, en français). Internet publication URLs: www.independentliving.org/radio/marcel-nuss.mp3, www.independentliving.org/radio/marcel-nuss-fr.mp3, www.independentliving.org/radio/marcel-nuss-sv.html, www.independentliving.org/radio/marcel-nuss-en.html, och www.independentliving.org/radio/marcel-nuss-fr.html
Abadia, Regine, Sallem Ryadh.  2005.  Hungerstrejk för personlig assistans i Frankrike.
Lyssna-MP3-svensk (28:21 minuter, 26,6 MB). Marcel Nuss i Strasbourg i Frankrike behöver assistans dygnet runt. Gaby, hans fru, arbetade i 20 år som hans assistent utan ledighet. Det behövdes ett sprucket äktenskap, hot om hungerstrejk och tillkomsten av en militant organisation av assistansbrukare tills regeringen i Paris kände sig tvungen att komma med en lösning. Lyssna-MP3-français (29:30 minuter, 27,7 MB). Programmet i text (In English, En français).
1
1st European Congress on Independent Living.  2003.  Manifiesto de Tenerife - Promovamos la Vida Independiente - Acabemos con la discriminación hacia las personas con discapacidad.
From the1st European Congress on Independent Living, Tenerife April 24-26, 2003. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs6/tenrife20020426sp.html (In Spanish.)
1st European Congress on Independent Living.  2003.  Dichiarazione di Tenerife: Promuovere la Vita Indipendente Fine della Discriminazione contro le Persone Disabili.
From the1st European Congress on Independent Living, Tenerife April 24-26, 2003. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs6/tenrife20020426it.html
1st European Congress on Independent Living.  2003.  Tenerife Declaration - Promote Independent Living - End Discrimination against Disabled People.
The Tenerife Declaration, signed in Tenerife in April 2003, is a policy document agreed upon by four hundred participants from many European countries and calls for the European Union to implement the policies outlined in the Declaration. The Declaration calls for full and equal participation of disabled people in society through recognizing Independent Living as a fundamental right of all disabled people and implementing policies to facilitate Independent Living. From the1st European Congress on Independent Living, Tenerife April 24-26, 2003. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs6/tenrife20020426en.html

Pages