Library

Found 18 results
Filters: First Letter Of Title is L  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
L
Jürgens, Andreas.  1995.  Long-term Care Insurance' and Its Impact on the Population.
For many people with disabilities, the term "Long-Term Care Insurance" suggests that self-determination is in jeopardy. Experience justifies these anxieties, and reality is much worse. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs5/paGermany.html
Driedger, Diane, D'Aubin April.  1991.  Literacy for Whom: Women with Disabilities Marginalized.
Disabled people, particularly disabled women, must be given specific consideration within the learner population. Literacy is both a gender issue and a disability issue. Internet publication URL: www.independentliving.org/driedger_daubin1991literacy_for_whom
Abadia, Regine, Sallem Ryadh.  2005.  L'interview Marcel Nuss.
MP3-français (29:30 minuter, 27,7 MB). Lyssna-MP3-svensk (28:21 minuter, 26,6 MB). Transcript: på svenska, in English, en français). Internet publication URLs: www.independentliving.org/radio/marcel-nuss.mp3, www.independentliving.org/radio/marcel-nuss-fr.mp3, www.independentliving.org/radio/marcel-nuss-sv.html, www.independentliving.org/radio/marcel-nuss-en.html, och www.independentliving.org/radio/marcel-nuss-fr.html
Rioux, Marcia.  2001.  Let the World Know - Report of a Seminar on Human Rights and Disability Held at Almåsa Conference Centre, Stockholm, Sweden, November 5-9, 2000.
Internet publication URLs: www.independentliving.org/docs2/rioux00.html, www.independentliving.org/docs2/rioux00.doc, www.independentliving.org/docs2/rioux00.pdf
Microsoft Office document icon rioux00.doc (572 KB)PDF icon rioux00.pdf (341.38 KB)
Jaillet, C.  2009.  Les politiques d'insertion pour les personnes en situation de handicap : des coûts compensés par une dynamique économique - modèle suédois et système français.
Internet publication URL:  www.independentliving.org/jaillet2009politiques-dinsertion
Treffers, Bastian.  1991.  Legislation: Strategy or final solution?
Internet publication URL: www.independentliving.org/cib/cibbudapest32.html
Montero, Federico.  1998.  Legislation on Disability: The Costa Rican Experience.
Despite the country's relative good respect for human rights and our democratic system, disabled people still do not enjoy equal rights and participation in all aspects of society. Among the factors that prevent disabled people from full citizenship are negative attitudes against disability. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs1/hr12.html
Rajah, Zorah.  1992.  Legislation of mobility facilities for disabled persons as backup to existing goodwill.
Internet publication URL: www.independentliving.org/cib/cibharare16.html  
Rennerstedt, Kristina.  1998.  Legala aspekter av diskrimineringslagstiftning i Sverige.
Kristina Rennerstedt, av Justitiedepartementet tala om möjligheter och svårigheter i Sverige med diskrimineringslagstiftning som metod för att ge människor med funktionshinder samma möjligheter som andra. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs1/hr7.html (In Swedish.)
Hurst, Rachel.  1998.  Leading Disabled Activist, Awarded Highest U.S. Honour.
In February 1998, disability activist Justin Dart was awarded the Presidential Medal of Freedom - the highest civilian honour in the USA. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs4/hurst98a.html
Westberg, Kenneth.  2008.  Latvia: “We want help to start a personal assistance project”.
Westberg, Kenneth.  2010.  Latvia: “The view of people with disabilities has improved”.
Dr., Ratzka Adolf;.  2015.  "Låt hjälpmedelsanvändare själva avgöra sitt eget bästa".
Sjukvård. Många köper sina hjälpmedel själva utanför landstingens system. Har man råd får man större utbud, bättre kvalitet och bemötande. Genom att skapa en ny modell för detta, hämtad från assistansersättningen skulle hjälpmedelsanvändarna få större självbestämmande och högre livskvalitet, oavsett storlek på plånboken.
Badach, Frédérique.  2010.  L'assistance personnelle en Suède.
Sjögren, Johan.  1999.  Lagstiftning mot Diskriminering - Rapport från seminarium den 29 april 1999 arrangerat av riksdagens nätverk för handikappfrågor.
Mot bakgrund av IL-Sveriges arbete och bemötandeutredningens förslag om grundlagstillägg etc verkar det att vi skall ha lagstiftning mot diskriminering - frågan är bara hur den skall se ut? (In Swedish.) Internet publication URL: www.independentliving.org/docs5/lagstiftningsem.html
Independent Living Institute.  2012.  Lagen som verktyg Ansökan för förstudien. PDF icon LagenSomVerktyg_2011_07_21.pdf (174.5 KB)
Sveriges Riksdag.  1993.  Lag om införande av LSS, lagen (1993:387) om stöd och service).
Internet publication URL: www.independentliving.org/docs3/stillss.html (In Swedish.)
Jaillet, C.  2009.  La place des aidants familiaux dans le système d'assistance personnelle suédoise.