Library

Found 12 results
Filters: First Letter Of Title is K  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
K
Erdtman, Emil.  2016.  Kungliga slottet i Gamla stan i Stockholm.
Dr. Adolf Ratzka.  1993.  Kort presentation av Independent Living-rörelsen.
I: Institutet för Independent Living. 1993. "Hemtjänst i omdaning - möjligheter och decentraliseringens och privatiseringens tid, Dokumentation av STIL-hearing Stockholm 1993." Internet publication URL: www.independentliving.org/docs3/stil1993.html#13 (In Swedish.) 
Anderberg, Peter.  2007.  Kort om assistansberedningens delbetänkande med Stefan Pelc, egen arbetsgivare för sina assistenter.
Internet publikation URL: www.independentliving.org/docs7/anderberg200710a.html (In Swedish.)
Gill, Carol J.  1999.  Korrekta fakta om funktionshinder och 'livskvalitet'.
If only Kevorkian and others would read the research literature before deciding it is reasonable to want to die when you have an extensive disability! Internet publication URL: www.independentliving.org/docs3/gill99sv.html (In Swedish.)
Ji-young, Kwon.  2005.  Korea: Disabled Hope for Infrastructure for Support.
The second article in a two-part series examining the problems of disabled people in Korea and possible solutions. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs7/ji-young2005019.html
Enns, Henry.  1998.  Konflikter och personer med funktionsnedsättning.
Internet publication URL: www.independentliving.org/docs1/dispeopleintldev2sv.html
Handikappombudsmannen, Independent Living Sverige.  1998.  Konferensen om Lagstiftning för Mänskliga Rättigheter, 24 augusti 1998, Stockholm.
This introduction to the conference on Legislation for Human Rights held in Stockholm on August 24, 1998, presents links to reports by experts from several countries with anti-discrimination legislation in connection with disability about how the legislation has functioned in their countries and their reflections on the situation of disabled people in their respective countries. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs1/hr0.html (In Swedish.)
Dr. Adolf Ratzka.  2003.  Kompromissförslag för rullstolstaxi, Till Stockholms läns landstingsfullmäktige.
Internet publikation URL: www.independentliving.org/taxi/ratzka20031005.html (In Swedish).  
Vegerfors, Måns.  1993.  Kommunerna saknar meningsfulla ekonomisystem." Debattartikel från Dagens Industri, torsdag 22 april 1993, sidan 4. I: Institutet för Independent Living. 1993. "Hemtjänst i omdaning - möjligheter och decentraliseringens och privatiseringens tid, Dokume.
Internet publication URL: www.independentliving.org/docs3/stil1993.html#12 (In Swedish.)
Independent Living Institute.  2003.  Kolli eller kund? Välkommen till Taxi för alla-seminariet i Stockholm den 19 mars 2003
Internet publikation URL: www.independentliving.org/taxi/taxi20030319.html (In Swedish.)
Charen, Mona.  1999.  Kevorkian's death crusade finally stopped.
Internet publication URL: www.independentliving.org/docs6/charen19990429.html.
Disability Awareness in Action (Kampanjen för medvetenhet om funktionshinder).  1996.  Kampanjen om funktionshinder.
Internet publication URL: www.independentliving.org/docs2/daa-aboutsv.html