Library

Found 1 results
Filters: Author is Trägårdh, Lars  [Clear All Filters]
1999
Trägårdh, Lars.  1999.  Bemäktiga individerna - Om domstolarna, lagen och de individuella rättigheterna i Sverige.
Internet publication URL: www.independentliving.org/docs3/bemaktiga.html (In Swedish.)