Logotyp: Independent Living Institute (Till www.independentliving.org)

Anmälningsformuläret

Läs gärna vår information för dig som vill göra en anmälan innan du gör din anmälan.

Fyll i all information du har. Om inget alternativ passar, lämna rutan blank.
Fält markerade med * (asterisk) måste vara ifyllda.

Jag eller den som diskriminerades blev det i egenskap av:

Diskrimineringens resultat:

Min eller den diskriminerades funktionsnedsättning:


:
*
Ange det senaste datumet om det finns flera.
(t ex 2009-01-30)
:

Diskriminerande part eller plats för diskriminering:

(Om du inte vet vad detta är, läs mer i vår information för dig som vill göra en anmälan.)

Beskriv vad som har hänt och på vilket sätt du anser att det är diskriminering. Om det inte är uppenbart är det bra om du preciserar sambandet mellan att du exempelvis blivit sämre behandlad och din funktionsnedsättning. Var konkret med vad som hindrat dig! Exempel: antal trappsteg, trånga eller tunga dörrar, avsaknad av hörselslinga, service endast genom talsvar, rökning, dåligt utformad information, dåligt bemötande etc. Glöm inte att även ange varför detta hindrade dig! Exempel: "Två trappsteg gjorde att jag som använder rullstol inte kunde komma in.":
(Filerna måste vara i jpg-, mp3-, wma- eller pdf-format och får inte vara större än 2 MB.)

Din kontaktinformation (visas ej på vår webbplats)

 
När du klickar på Skicka-knappen sänder vi dig ett mejl för att veta att vi säkert kan nå dig. I meddelandet finns det en länk som du måste följa för att godkänna din anmälan.